Hundens konstruktion Hundens konstruktion


Hundens konstruktion, del 1 och del 2

Hundens konstruktion är faktabok, men framför allt även en lärobok. Du läser den inte enbart passivt, utan du lär dig genom att iaktta, göra, öva och själv komma till insikt! Den här boken hjälper dig att fördjupa dig i hundens konstruktion.

Hundens konstruktion är ett verk som är indelat i två delar med sammanlagt 770 sidor, över 2 000 bilder och 246 övningsuppgifter.

Bokens ambitiösa mål är att ge dig som läsare verktyg med vilkas hjälp du lär dig att skilja på väsentligt och oväsentligt, att se alla detaljer i hundens konstruktion och att förstå den helhet som de skapar. Boken behandlar hundens konstruktion (måttförhållanden, fram- och bakvinklingar, ländparti, bäcken, överlinje, bröstkorg o.s.v.) i detalj samt innehåller även varierande övningsuppgifter. Det är framför allt övningsuppgifterna som fördjupar dina kunskaper till en helt ny nivå!

Boken redogör för hundarnas typlära med uppdaterade kunskaper från 2000-talet. I boken presenteras förhållandet mellan den så kallade normalhundens konstruktion och rörelser och olika moderna hundrasers konstruktioner samt deras individuella egenskaper, vilket ger dig förståelse för rasernas logiska placering på hundrasernas gemensamma världskarta.

När du har läst boken och utfört övningsuppgifterna kan du kalla dig expert på hundens konstruktion och rörelser: du förstår bl.a. sambandet mellan konstruktionen och rörelserna, kan iaktta hundens kraftgenerering samt urskilja kvalitativa och kvantitativa variationer i stötdämpningskapaciteten, känna igen riskfaktorerna i hundens stödkonstruktion och leder samt skilja mellan normal och onormal konstruktion hos de olika hundtyperna. Bokens slutliga mål är att du kan åstadkomma en kynologiskt baserad idealsilhuett för din egen ras som en visuell presentation av rasstandarden.

Boken beskriver hundens konstruktion och rörelser med hjälp av naturvetenskapliga verktyg – fysik och matematik. Den hjälper dig att bygga upp ditt hundintresse, ägande eller uppfödande baserade på etik och hundens allmänna välbefinnande. Hundens sunda konstruktion, rörelser och välbefinnande är centrala teman i den här boken.


Den här boken är ämnad just för dig som…
 • vill föda upp och äga välbyggda hundar
 • anser att sund uppbyggnad är ett etiskt viktigt kriterium i valet av hundras och individ
 • är intresserad av hundutställningar
 • eftersträvar framgång med din hund på hundutställningar
 • planerar en karriär som exteriördomare
 • Vill förstå var hundens stötdämpning och kraftgenerering uppstår idkar agility, och lägger vikt vid att hundens byggnad och rörelser är lämpliga för grenen
 • vill kunna särskilja en sund och en normal konstruktion från osund och sjuk.
 • vill lära dig att känna igen hundens onormala rörelser: orenheter, undvikande av belastning, hälta
 • vill fördjupa dina kunskaper om hundarnas anatomiskt-funktionella typer och förstå hur de påverkar hundens rörelser
 • vill lära dig identifiera hundarnas anatomiska risker och förstå hur de konkretiseras i hundens liv
 • vill lära dig mer om lagbundenheter i hundens konstruktion och rörelser genom att också testa hur din egen kropp fungerar (möjlighet till djupare insikt!)
 • vill lära dig att studera hundens konstruktion med hjälp av naturvetenskapliga verktyg
 • lär dig bäst genom att göra själv och öva
 • uppskattar grundlig illustrering, och med hjälp av illustration ett klart och tydligt åskådliggörande av texten
 • upplever att hundars fysiska och psykiska välbefinnande är viktigt för dig.


Beställningar

I Sverige (Del1 ISBN: 9789178518708, Del2 ISBN: 9789178518760)
Del 1 - BoD bokshop, Sverige
Del 2 - BoD bokshop, Sverige
Adlibris.com
Cdon.com
Akademibokhandeln
Amazon.com
Barnes & Noble

I Finland (Del1 ISBN: 9789528021940, Del2 ISBN: 9789528022091)
Del 1 - Booky.fi, Suomi
Del 2 - Booky.fi, Suomi
Del 1 - BoD verkkokauppa, Suomi
Del 2 - BoD verkkokauppa, Suomi
Suomalainen kirjakauppa
Akateeminen kirjakauppa
Elisa kirja
Adlibris.com
Amazon.com
Cdon.com
Ellibs
iBooks
Google Play Kirjat
KoboBokens innehållsförteckning

Del 1:
Förord
Innehållsförteckning
Test på utgångsnivå
Studera hundens konstruktion från topp till tå
Normalhunden
Tankar kring normalhunden
Normalhunden
Konstruktionstyperna
Konstruktion och användningssyfte
Jaktinstinktkedjorna
Konstruktion och rörelse
Tillägg till typläran: kondrodystrofa raser
Raserna på den anatomiskt-funktionella ”världskartan”
Rasstandarden – mål eller färdigt ideal?
Uppfödarnas avelsriktningar
Gausskurvor
Typen bör alltid framgå av rasstandarden
Iakttagelse av bröstkorg och framben
Kondrodystrofa rasers typer
Naturens gränser
Bakställets räckvidd hos olika typer
Indelning i tre travtyper
Travets tre dimensioner
Rättvisa åt typerna Travrörelsernas trianglar
Tankar kring rasgruppsreformen
Formandet av medfödda egenskaper
Musklernas form på kroppen
Lär dig iaktta
Jämförelsens grunder
Från vilket håll iakttar du?
Träna din iakttagelseförmåga!
Jämför inte äpplen och päron
Typ, rasegenskap och helhetsintryck
Proportionalisering av typerna
Typerna bland andra djurarter
Information genom mätning
Skaffa dig bra uppbyggnadsbilder
Galopptyp
Rena typer: galopptypen
Överarmsbenet i galopp
Galopptypens travsteg
Raser av galopptyp i sammandrag
Galopptypen är en snabb jägare
Galopptypens stegmått
Travtyp
Rena typer: Travtyp
Travarbyggda rasers travrörelse
Raser av travtyp i sammandrag
Travens olika uttryck
Krafttyp
Riskfaktorer hos krafttypen
Typens primära och sekundära egenskaper
Raser av krafttyp i sammandrag
Typjämförelse
Typjämförelse i sammandrag
Frambenens räckvidd hos de olika typerna
Travens dimensioner hos de olika typerna
Tvärsnitt av extremiteterna hos olika typer
Olika typers bröstkorg framifrån
Blandningar av olika typer
Typernas förvandling över tid
Rasernas utveckling och avelsval
Avelsvalen formar uppbyggnaden
Klassificering av din egen hund och dess ras i huvudtyp eller mellantyp
Tydliga mellantyper med cirkelmodeller
”Inte så tydliga” mellantyper med cirkelmodeller
”Mellan-mellantyp” mellan tre typer
Hanhund eller tik?
Könsprägel
Om könskromosomer
Balans i konstruktionen: hälsa och sjukdom
Jämvikt inom olika typer
Steglängdernas jämvikt
Ryggen är ett mått på jämvikt
Förenliga delar?
Krokighet är obalans
Lär dig iaktta din egen hunds ryggrad i trav
Rita en kotpelare!
Sund uppbyggnad
Egenskapernas variation inom en population
Sund konstruktion: ben och leder
Varför ska lederna vara i en rak linje?
Sund konstruktion: framvinklar och handleder
Flexordningen vid en stöt
Stötdämpare
Avstampskraft från bakdelen
Stötdämpningsserien
Stötdämpningen i hopp
Avstampskraften i hopp
Sund konstruktion: bakvinklar
Resonemang kring sund konstruktion
Ur hälsoperspektiv: måttförhållanden
Storlek, mätning av mankhöjd och måttförhållanden
Storlek
Storleken genererar kraft
Storlek och typ
Anvisningar för mätning av mankhöjden
Mätning: kroppslängd
Lokalisering av bröstbensknappen
Måttförhållanden
Måttförhållanden: kortare än höjden
Måttförhållanden: längre än höjden
Måttförhållanden: längre än höjden
Måttförhållanden: sammandrag
Olika måttförhållanden
Svar till övningsuppgifterna


Del 2:
Frampartiet och frambensvinklar
Framvinklar: rita på bilden och mät
Var noggrann, lär dig variationerna
Bestämning av vinkeln mellan benen
Lär dig rita framvinklarna på bild
Jämför skulderbladets och överarmens längder
”Överarmsbenet kunde vara längre”
Framvinklarnas gradtal i sammandrag
Framvinklarnas ”pilriktning”
Bestäm steglängden utifrån framvinklarna
Korta extremiteters steglängd
Om verkligheten inte följer teorin?
Belastning av fronten
Vinklarnas gradtal
Framvinkling - sammandrag
Framvinklar och förbröst
Framvinklarna i rörelse
Skulderbladets andel av kroppslängden
Travets helhetsintryck och analysens olika skeden
Beskrivning av framvinklarna
Framvinklarna och frambenen framifrån sett
Tips för långhåriga raser
”Snabbanalys” av framvinklarna
Bakvinklarna
Så här gör du en streckmodell av hundens bakben
Leta efter bäckenet
Lokalisera lårbenet
Lokalisera skenben och mellanfot
Studera hasorna
Rita bakvinklarna - sammandrag
Analys av bakbenen
Hashöjden jämfört med mankhöjden
Problem i samband med ytterligheter
Extrema bakvinklar
Rörelsernas räckvidd
Ytterligheterna i rörelsernas kraftproduktion
Enskilda bens vinklar
Exempel på skenbenets vinklar
Fogen mellan länden och ryggen
Fogen mellan bäckenet och länden
Lårbenets och skenbenets längder i jämförelse
Snabbestämning av bakvinklarna
Lårens bredd jämfört med hundens kroppslängd
Lårbenets riktning
Bäcken och lårben: vinkel och längd
Låret ger en bild av bäckenet
Bakbenets stödpelare
Lårbenets och skenbenets längder i jämförelse
Hasvinklarna, från kraftiga till knappa
Iaktta lårets form
Hasen
Jämförelse av vinklarna
Balanserade vinklar eller kontrollerad obalans?
Överarmsben och bäcken: position och längd i jämförelse
Snabb jämförelse av fram- och bakvinklar
Frambenens nedre parti
Handlov
Tassarna
Trampdynorna
Skelettet och manken
Skelettet
Manken
Överlinjen
Ställningens påverkan på överlinjen
Iakttagelse av detaljerna i överlinjen
Svansen och ryggraden
Underlinjen
Hundens bål
Jämförelse av över- och underlinjer
Bålen
Mer om bålen
Mätning och beräkning av bålens djup
Rygg, ländparti och bäcken
Rygg
Länd
Lårets bredd i förhållande till ländens längd
Ländpartiets form
Ländpartiets längd påverkar måttförhållandena
Bäcken
Hopp som avslöjar problem i bäckenet och nedre ryggpartiet
Förädling av bäckenet
De olika typernas bäcken
Bäckenets kraft
Skillnader i steglängderna med bäcken i olika ställningar
Svansen
Svansens funktioner
Olika svansar
Svansens förhållande till bäckenet
Svanshållning och uppvisning
Svanskrokar
Hur undersöker man svanskrokar?
Kan en svanskrok bildas först vid 1 års ålder?
Skynda långsamt
Stubbsvans
Iaktta hunden fram- och bakifrån
Bröstkorgen och frambenen – framifrån sett
Problem
Hundarnas ledhälsa inom aveln
Ledernas begränsningar
Iaktta tårna framifrån
Bakre extremiteterna och svansen bakifrån sett
Höftleder
Även baktassarnas tår avslöjar mycket
Rörelse
Gångarter
Passtrav
Trav
Passtrav
Lederna i benens nedre partier i rörelse
Iaktta belastningen
Steglängd
Korta eller överlånga steg: energieffektivitet
Bestämning av steglängden utifrån en bild
Bakbenets alla tre rörelsebegränsningar
Hunden är en helhet
Avvikelser i rörelserna
Hundens framben
Rörelseproblem: släpande tassar
Målet en hund med sunda rörelser
Tyngdpunkt och rörelse
Energieffektiva rörelser
Fram- och bakpartiet samarbetar
Framstegens påverkan
Korrigering av asymmetriska vinklar i travrörelsen
Hållningens inverkan på tyngdpunkten
Fram- och bakbenen på urtavlor
Om konstruktionen och rörelserna inte motsvarar varandra?
Parallell gång
Spåren avslöjar konstruktionen
Fram- och bakbenen i parallellgång
Sammanfattning – iakttagelse av sidorörelser
Sammanfattning – iakttagelse av bakrörelser
Sammanfattning – iakttagelse av framrörelser
Halsen och hållning
Hals
Halslängden påverkar helhetsintrycket
Naturlig hållning
Huvud och nosparti
Pannstop
Nackknöl
Skallens form
Pannfåra
Kinder
Nospartiets längd
Nostryffeln
Gör ett människotest!
Temperaturreglering
Öron och hörsel
Öronens storlek och ansättning
Örats funktion - hörsel
Ögon och uttryck
Ögonens placering och färg
Uttryck
Vild och tam - indelning
Tänder och bett
Tänderna inom aveln
Päls och färger
Päls
Lite om färger
Recessivt nedärvd egenskap
Dominant nedärvda färger
Färgernas ”hierarki”
Visuella illusioner och orolig asymmetri
Djupa nyanser attraherar
Konstruktionen från valp till fullvuxen
Konstruktionens utveckling från valp till fullvuxen
Rasens idealsilhuett och det egna avelsarbetet
Skapande av rasens ideal
Dina egna hundar
Idealsilhuett för lapsk vallhund
Jämförelse av dina egna avelshundar med idealsilhuetten
Test på slutnivå
Svar till övningsuppgifternaBack