Uutuuskirja
Jättiteos: koko A4, 777 sivua


Koiran rakenne - laaja oppimäärä, kansikuva


Koiran rakenne, laaja oppimäärä

Koiran rakenne, laaja oppimäärä on paitsi tietokirja, myös ennen kaikkea oppikirja. Et vain lue sitä passiivisesti, vaan opit katsomalla, tekemällä, harjoittelemalla ja itse oivaltamalla! Tämä kirja auttaa sinut syvälle koiran rakenteen ytimeen.

Koiran rakenne, laaja oppimäärä on A4-kokoinen, 777-sivuinen teos, jossa on yli 2000 kuvaa ja 242 harjoitustehtävää.

Kirjan kunnianhimoisena tavoitteena on antaa lukijalle - Sinulle - työkaluja, joiden avulla opit erottamaan olennaisen epäolennaisesta, näkemään koiran rakenteen kaikki yksityiskohdat ja ymmärtämään niistä muodostuvan kokonaisuuden. Koiran rakenne (mittasuhteet, etu- ja takakulmaukset, lanneosa, lantio, ylälinja, rintakehä jne.) käydään yksityiskohtaisesti läpi ja niitä kaikkia myös harjoitellaan. Juuri harjoitustehtävät syventävät osaamisesi aivan uudelle tasolle!

Kirja esittelee koirien tyyppiopin 2000-luvun laajennuksineen. Kirjan myötä niin kutsutun peruskoiran rakenne ja liiketapa avaavat sinulle ymmärryksen eri koirarotujen rakenteisiin, yksilöllisiin piirteisiin ja näin rodut asettautuvat loogisesti koirarotujen yhteiselle maailmankartalle.

Kirjan luettuasi ja harjoitustehtävät tehtyäsi Sinusta tulee koiran rakenteen ja liikkeen asiantuntija: ymmärrät mm. rakenteen ja liikkeen välisen yhteyden, osaat havainnoida koiran voimantuoton ja iskunvaimennuskapasiteetin laadulliset ja määrälliset vaihtelut, tunnistat riskitekijät koiran tukirakenteessa ja nivelissä, erotat tyypeittäin normaalin ja epänormaalin rakenteen. Kirjan lopullisena tavoitteena on, että kykenet valmistamaan harrastamasi rodun ihannesilhuetin kynologisesti perustellen, rotumääritelmän kuvallisena esityksenä.

Kirja lähestyy koiran rakennetta ja liikettä luonnontieteiden - mekaniikan, fysiikan ja matematiikan - työkaluin. Se johdattaa sinut eettiseen koiran omistamiseen, -kasvattamiseen ja yleisesti koiran hyvinvointia peräänkuuluttavaan koiraharrastukseen. Koiran terve rakenne, liike ja hyvinvointi ovat tämän kirjan keskeisiä teemoja.


Tämä kirja on tarkoitettu juuri sinulle, joka…
 • haluat kasvattaa ja omistaa hyvärakenteisia koiria
 • koiran terve rakenne on sinulle eettisesti tärkeä kriteeri rodun ja yksilön valinnassa
 • olet kiinnostunut koiranäyttelyistä
 • tavoittelet koirasi kanssa menestystä koiranäyttelyissä
 • suunnittelet ulkomuototuomarin uraa
 • haluat ymmärtää, mistä urheilu- ja harrastuskoiran iskunvaimennus ja voimantuotto syntyvät
 • olet agilityharrastaja, jolle koiran rakenteen ja liikkeen soveltuvuus lajiin on tärkeää
 • haluat oppia erottamaan terveen ja normaalin rakenteen epäterveestä ja sairaasta
 • haluat oppia tunnistamaan koiran epänormaalit liikkeet: epäpuhtauden, keventämisen, ontumisen
 • haluat syventää tietojasi koirien rakenteellis-toiminnallisista tyypeistä ja ymmärtää niiden vaikutukset koiran liikkumiseen
 • haluat oppia tunnistamaan koirien anatomiset riskit ja ymmärtää, kuinka ne konkretisoituvat koiran elämässä
 • haluat oppia kokeilemaan myös oman kehosi kautta koiran rakenteen ja liikkeen lainalaisuuksia (mahdollisuus ymmärtää syvällisesti!)
 • haluat oppia tarkastelemaan koiran rakennetta luonnontieteiden tarjoamin työkaluin
 • opit parhaiten tekemällä ja harjoittelemalla
 • arvostat laajaa kuvitusta ja kuvituksen avulla tekstin selkeää havainnollistamista
 • koet, että koirien fyysinen ja henkinen hyvinvointi on Sinulle tärkeää
TILAUKSET

Kirjan hinta on 59,90 e / kpl (sis. alv), ei erillisiä toimituskuluja.

Lähetä tilauksesi e-mailitse: kirjatilaukset@koirataito.fi

Kirjoita viestin otsikoksi: Rakennekirja
Kirjoita viestiosaan: nimesi, katuosoitteesi, postinumerosi ja -toimipaikkasi sekä puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Saat meilitse tilausvahvistuksen, tilinumeron ja viitenumerosi.

(Huom! Jos et saa vastausmeiliä 24 tunnin kuluessa, tarkasta varmuuden vuoksi roskapostikansiosi.)

The first section of this book is now available also in English!
Look here: Structure of the Dog, Basic Course


Kirjan ensimmäinen osa on saatavilla nyt myös englanniksi!
Kansainvälisen kirjalevityksen ansioista se on saatavilla USA:sta, Kanadasta ja kaikista Euroopan maista.


ISBN: 978-952-67257-5-8
Kirjastoluokitus: 67.451
KIRJAN SISäLLYSLUETTELO

Osa 1) YLEISTÄ
Esipuhe
Sisällysluettelo
Lähtötason testi
Koiran rakenteen opiskelu tyvestä latvaan
Peruskoira
Pohdintaa peruskoirasta
Peruskoira
Koirien rakennetyypeistä
Rakennetyypit
Rakenne ja käyttötarkoitus
Saalisviettiketjut
Rakenne ja liiketapa
Tyyppioppiin lisäys: kondrodystrofiset rodut
Rotumääritelmät kriittiseen tarkasteluun
Rakenteellis-toiminnallinen maailmankartta
Riskialueet
Rotumääritelmä – tavoite vai valmista?
Kasvattajien jalostussuuntia
Gaussin käyrät
Rotumääritelmästä täytyy löytyä tyyppi
Rintakehien ja eturaajojen havainnointia
Kondrodystrofisten rotujen tyypistä
Luonnon rajoja
Eri tyyppien laukan suppuvaiheet
Eri tyyppien taka-askelten ulottuvuus
Jako kolmeen raviin
Ravin kolme ulottuvuutta
Tyypeille oikeutta
Raviliikkeiden kolmiot
Ajatuksia roturyhmäuudistuksen puolesta
Synnynnäisten ominaisuuksien muokkaaminen
Lihasten muoto rungon päällä
Opi havainnoimaan
Vertailun alkeita
Mistä suunnasta katsot?
Harjaannuta havaintojasi!
Älä vertaa omenoita ja päärynöitä
Tyyppi, rotupiirre ja kokonaisvaikutelma
Tyyppien suhteellistaminen
Tyypit muilla eläinlajeilla
Mittaamalla tietoa
Hanki kunnon rakennekuvat
Laukkatyyppi
Puhtaat tyypit: laukkatyyppi
Olkaluu laukassa
Laukkatyypin raviaskel
Laukkatyyppisiä rotuja koosteena
Laukkatyyppi on nopea saalistaja
Laukkatyypin askelmitta
Ravityyppi
Puhtaat tyypit: Ravityyppi
Ravaajarakenteisten raviliike
Ravityyppisiä rotuja koosteena
Ravin erilaiset ilmentymät
Voimatyyppi
Voimatyyppi
Voimatyypin riskitekijät
Tyypin ensisijaiset ja toissijaiset ominaisuudet
Voimatyyppisiä rotuja koosteena
Tyyppien vertailua
Tyyppien vertailukooste
Tyyppien eturaajojen osumiskooste
Ravin ulottuvuuksia eri tyypeillä
Raajojen poikkileikkaus eri tyypeillä
Rintakehät edestäpäin eri tyypeillä
Tyyppien välimaastossa
Tyyppien muutokset ajan kuluessa
Rotujen kehitystä ja jalostusvalintoja
Jalostusvalinnat muokkaavat rakennetta
Oman koirasi ja sen rodun luokitus päätyyppiin tai välityyppiin
Selkeät välityypit ympyrämalleilla
”Ei-niin-selkeät” välityypit ympyrämalleilla
”Väli-välityyppisyys” kolmen tyypin välillä
Uros vai narttu?
Sukupuolileima
Sukupuolikromosomeista
Rakenteen tasapainosta: terveys ja sairaus
Eri tyyppien tasapaino
Askelmittojen tasapaino
Selkä on tasapainon mittari
Yhteensopivat osat?
Käyryys on epätasapainoa
Oman koirasi selkäranka ravissa
Piirrä tukiranka!
Terve rakenne
Ominaisuuksien vaihtelu populaatiossa
Terve rakenne: luut ja nivelet
Miksi nivelten pitäisi olla suorassa linjassa?
Terve rakenne: etukulmaukset ja ranteet
Törmäyksen joustojärjestys
Iskunvaimentimet
Ponnistusvoimaa takaosalta
Iskunvaimenninsarja
Iskunvaimennus hypyillä
Ponnistusvoima hypyillä
Terve rakenne: takakulmaukset
Yleistä terveen rakenteen pohdintaa
Terveyden näkökannalta: mittasuhteet
Koko, säkämittaus ja mittasuhteet
Koko
Koko tuottaa voimaa
Koko ja tyyppi
Ohjeita säkämittaukseen
Säkämittaus
Mittaus: rungonpituus
Rintalastan pään sijainti
Mittasuhteet
Mittasuhteet: korkeuttaan lyhyemmät
Mittasuhteet: korkeuttaan pidemmät
Mittasuhteet: korkeuttaan pidemmät
Mittasuhteet: kooste
Erilaisia mittasuhteita

Osa 2) YKSITYISKOHDAT
Etuosa ja etukulmaukset
Etukulmaukset: piirrä kuvaan ja mittaa
Pyri tarkkuuteen, ymmärrä vaihtelu
Määritetään luiden välinen kulma
Opettele piirtämään kuviin etukulmaukset
Vertaa lapaluun ja olkaluun pituuksia
”Olkaluu saisi olla pidempi”
Etukulmausten asteluvut koosteena
Etukulmausten "nuolen suuunta"
Määritä askelmitta etukulmauksista
Raajojen lyhyys ja askelpituus
Jos todellisuus ei noudatakaan teoriaa?
Etuosan rasituksesta
Kulmaukset numeroina
Etukulmaus – kooste
Etukulmaukset ja eturinta
Etukulmaukset liikkeessä
Lapaluun osuus rungonmitasta
Ravin yleisvaikutelma ja analyysin portaat
Etukulmausten kuvailusta
Etukulmaukset ja eturaajat edestä
Pitkäkarvaisille omat vinkit
Etukulmausten ”pika-analyysi”
Takakulmaukset
Näin teet viivamallin koiran takaraajoista
Etsitään lantio
Etsitään reisiluu
Etsitään sääriluu ja välijalka
Kintereiden tarkastelua
Piirretään kuviin takakulmaukset – kooste
Takaraajan analyysiä
Kinnerkorkeus verrattuna säkäkorkeuteen
Ääripäiden ongelmat
Ääripäät takakulmauksissa
Liikkeiden ulottumat
Ääripäät liikkeiden voimantuotossa
Yksittäisten luiden kulmat
Esimerkkejä sääriluun kulmista
Lanneosan ja selän liitos
Lantion ja lanneosan liitos
Lantio ja sääriluu: asento ja pituus vertailuun
Takakulmausten pikamääritys
Reiden leveys verrattuna koiran rungon pituuteen
Reisiluun suunta
Lantio ja reisiluu: kulma ja pituus
Reisi kertoo lantiosta
Takaraajan tukipilarit
Reisiluun ja sääriluun pituudet vertailuun
Kinnerkulmat voimakkaasta niukkaan
Tarkastele reiden muotoa
Kinner
Kulmausten vertailua
Kulmausten tasapaino vai hallittu epätasapaino?
Olkaluu ja lantio: asento ja pituus vertailuun
Etu- ja takakulmausten pikavertailu
Eturaajojen alaosa
Ranne
Käpälät
Anturat
Luusto ja säkä
Luusto
Säkä
Ylälinja
Asennon vaikutus ylälinjaan
Ylälinjan yksityiskohdat tarkkailuun
Häntä ja selkäranka
Alalinja
Koiran runko
Ylä- ja alalinjojen vertailu
Runko
Rungosta lisää huomioitavaa
Mitataan ja lasketaan rungon syvyys
Selkä, lanneosa, lantio
Selkä
Lanne
Reiden leveys verrattuna koiran lanteen pituuteen
Lanneosan muoto
Lanneosan pituuden vaikutus mittasuhteisiin
Lantio
Hypyt lantion ja alaselän ongelmien paljastajana
Lantion jalostuksesta
Eri tyyppien lantiot
Lantion voima
Askelpituuksien erot eriasentoisilla lantioilla
Häntä
Hännän tehtävät
Erilaiset hännät
Hännän suhde lantioon
Häntä ja esittäminen
Häntämutkat
Kuinka häntämutkat tunnustellaan?
Voiko häntämutka muka tulla vasta 1-vuotiaalle?
Maltti on valttia
Töpöt
Tarkastele koiraa edestä- ja takaapäin
Rintakehä ja eturaajat – edestä katsottuna
Ongelmia
Koirien nivelterveys jalostuksessa
Nivelten rajoitteet
Tarkasta varpaat edestä
Takaraajat ja häntä takaapäin
Lonkkanivelet
Myös takavarpaat paljastavat paljon
Liike ja liikkuminen
Liike
Askellajeista
Peitsaaminen
Ravi
Peitsaaminen
Raajojen alaosien nivelet liikkeessä
Huomioi rasitus
Askelpituus
Lyhyet tai ylipitkät askeleet: energiatalous
Askelpituuden määrittäminen kuvasta
Takaraajan kaikki kolme liikerajoitetta
Koira on kokonaisuus
Liikkeen poikkeavuudet
Havainnoitavana koiran eturaajat
Liikkeen ongelma: raajojen laahaaminen
Tavoitteena terveesti liikkuva koira
Painopiste ja liike
Energiataloudellisuus liikkeessä
Etu- ja takaosa tekevät yhteistyötä
Etuaskeleiden vaikutusta
Kulmausten epäsymmetrian korjaus raviliikkeissä
Ryhdin vaikutus painopisteeseen
Etu- ja takaraajat kellotauluilla
Jos rakenne ja liikkeet eivät "vastaa toisiaan"?
Yksijälkisyys
Jäljet paljastavat rakenteen
Etu- ja takaraajat yksijälkisyydessä
Kooste – havainnoitavaa sivuliikkeistä
Kooste – havainnoitavaa takaliikkeistä
Kooste – havainnoitavaa etuliikkeistä
Kaula ja ryhti
Kaula
Kaulanpituus vaikuttaa yleisvaikutelmaan
Luonnollinen ryhti
Pää ja kuono
Otsapenger
Niskakyhmy
Kallon muoto
Otsauurre
Posket
Kuonon pituus
Kirsu
Tee ihmiskoe!
Lämmönsäätely
Korvat ja kuulo
Korvien koko ja kiinnittyminen
Korvan toimintaa – kuulo
Silmät ja ilme
Silmien sijainti ja väri
Ilme
Villi-kesy -jaottelu
Hampaat ja purenta
Hampaisto jalostuksessa
Karvapeite ja värit
Karvapeite
Vähän väreistä
Resessiivisesti periytyvä ominaisuus
Dominoivasti periytyvät värit
Värien ”hierarkiaa”
Visuaaliset harhat ja levoton epäsymmetria
Syvien sävyjen viehätys
Rakenne pennusta aikuiseksi
Rakenteen kehitys pennusta aikuiseksi
Rodun ideaalisilhuetti ja oma jalostustyö
Rodun ideaalin muodostaminen
Omat koirasi
Lapinporokoiran ihannesilhuetista
Jalostuskoiriesi vertaaminen ideaalisilhuettiin
Lopputason testi
Harjoitustehtävien vastaukset

Pääsivulle